Tom de Witte

Studio

EN
Tom de Witte designs the outdoor space, small and large. Layering and naturally inspired planting play a major role in this.
 
We design naturally inspired gardens, landscapes, parks and public spaces.

The layering throughout the seasons and specific plant knowledge in this area are our main features. The growth cycle of the plants provides an ever surprising outdoor space. We stand for characteristic designs for both small gardens and larger outdoor spaces.
 

NL
Tom de Witte ontwerpt de buitenruimte, klein en groot. Gelaagdheid en natuurlijk geïnspireerde beplanting spelen hierin een grote rol. In de studio worden tuinen, landschappen, parken en publieke omgevingen ontworpen.

De gelaagdheid doorheen de seizoenen en specifieke plantenkennis op dit gebied zijn hierbij kenmerken.
De groeicyclus van de planten zorgt voor een steeds verrassende buitenruimte. Tom de Witte staat voor karakteristieke ontwerpen voor zowel kleine tuinen als grotere buitenruimtes.

Tom

EN
Before Tom graduated in 2000 from the Academy in Gent (B) he studied for four years at the Horticulture College in Boskoop (NL). Tom is specialized in plantings, this mainly includes perennials and grasses. He regularly works together with the renowned Dutch garden designer Piet Oudolf. 
 

Tom is inspired by both the designing and planting of his landscapes, at home in the Netherlands and abroad. This could be the rainforests in Tasmania, prairies in North America or verges along the polder roads in Zeeuws-Vlaanderen.
 

NL
Voor Tom in 2000 afstudeerde aan de Hogeschool Gent (B), studeerde hij vier jaar aan de Middelbare Tuinbouwschool in Boskoop (NL). Hij is gespecialiseerd in beplanting, met een grote interesse voor vaste planten en grassen.
Tom werkt regelmatig samen met de bekende Nederlandse tuinontwerper Piet Oudolf.
 
Inspirerend voor Tom voor zowel zijn ontwerpen als beplantingen zijn landschappen in binnen- en buitenland. Dit kunnen de regenwouden van Tasmanië, prairies in Noord Amerika of bermen langs de Zeeuws-Vlaamse polderwegen zijn.